Słowo Biskupów Seniorów i Biskupów Pomocniczych Archidiecezji Krakowskiej przed Uroczystością Dziękczynienia za posługę pasterską Kardynała Stanisława Dziwisza

Drodzy Bracia i Siostry,

W ostatnią sobotę stycznia Kościół Krakowski będzie przeżywał ingres do katedry wawelskiej nowego biskupa diecezjalnego abp. Marka Jędraszewskiego. Zastąpi On, na stolicy św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Kardynała Stanisława Dziwisza, który przez ponad 11 lat pasterzował w Archidiecezji Krakowskiej.

Tydzień przed ingresem, w sobotę 21 stycznia, w Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach w Łagiewnikach, Kościół Krakowski, wraz ze swoim dotychczasowym Pasterzem, chce dziękować Miłosiernemu Bogu za lata wiernej i gorliwej posługi Księdza Kardynała w naszej Archidiecezji. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00.

Modlitewne spotkanie będzie okazją do wyrażenia wdzięczności Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi za lata pełnienia przez Niego pasterskiej posługi, za głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie Eucharystii, udzielanie sakramentu bierzmowania, kapłaństwa, za serdeczność i dobroć dla kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich, za niezliczone spotkania modlitewne. Ksiądz Kardynał pełnił swoją posługę pasterską w parafiach, w domach zakonnych, sanktuariach, na szlakach pielgrzymek. Był otwarty na rodziny, młodzież, samotnych i chorych, na ruchy religijne i wspólnoty apostolskie, na ludzi nauki i kultury. Trudno jest wymienić wszystkie działania, miejsca, grupy i osoby, których Ksiądz Kardynał przyjął, wsparł jako Ojciec i Pasterz swoim słowem i modlitwą.

Pragniemy podziękować Księdzu Kardynałowi za Jego trwanie z nami i pośród nas, za Jego: W górę serca. Za to, że starał się, aby dom biskupa był domem duchownych i świeckich, a diecezja stawała się coraz bardziej rodziną.

Nasza wdzięczność obejmuje nie tylko 11 lat służby w Krakowie, ale także 27 lat, które Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz przeżył u boku świętego Jana Pawła II. Przez wszystkie te lata przybliżał nam postać i nauczanie Świętego Rodaka. Razem cieszyliśmy się beatyfikacją i kanonizacją Papieża z Krakowa.

Spotykając się w Sanktuarium na Białych Morzach, pragniemy podziękować także za Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się – szczególne dzieło Księdza Kardynała. Świątynia ta stanowi znak wdzięczności za osobę, świętość, papieską służbę, miłość do Krakowa i Ojczyzny Ojca Świętego. Nasze dziękczynienie obejmie również wielkie dzieło modlitwy i świadectwa, jakim były Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.

Dziękując za każde dobro, będziemy się modlić o zdrowie i siły dla Księdza Kardynała, by mógł jeszcze przez wiele lat być świadkiem Chrystusa, przedłużeniem życia i posługi świętego Jana Pawła II.

Do udziału we wspólnym dziękczynieniu zapraszamy delegacje dekanatów i wspólnot parafialnych Archidiecezji Krakowskiej wraz ze swoimi duszpasterzami. Prosimy o udział zakony żeńskie i męskie, osoby konsekrowane, dzieci, młodzież, studentów, duszpasterstwa, organizacje i stowarzyszenia katolickie, bractwa i ruchy. Nasze zaproszenie kierujemy do ludzi nauki i kultury, do wszystkich mieszkańców Krakowa i Archidiecezji Krakowskiej.

Niech nasza dziękczynna modlitwa w Sanktuarium św. Jana Pawła II będzie także ważną cząstką przygotowania do ingresu nowego Metropolity. Niech wyprosi Kościołowi Krakowskiemu i Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu światło i moc Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej i wstawiennictwo św. Jana Pawła II.

Wszystkich Was, Drodzy Bracia i Siostry, obejmujemy modlitwą i pasterskim błogosławieństwem.

Biskupi Seniorzy i Biskupi Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *