Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego – 12.04.2020

  1. Drogim naszym Parafianom, Gościom i wszystkim Uczęszczającym do naszego kościoła składamy serdeczne życzenia wielkanocne: niech dary Zmartwychwstałego Pana – paschalna radość, pokój serca, odnowiona wiara będą skutecznym antidotum na dzisiejsze obawy i codzienne problemy, niech też z naszej strony staną dla innych świadectwem mocy i miłości Boga, który wyzwala i prowadzi ku niebu.
  2. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i dobre przeżycie uroczystości Triduum Paschalnego. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się ks. Jackowi Piotrowskiemu, który zadbał o transmisje internetowe uroczystości z naszego kościoła. Składamy również serdeczne podziękowania za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Dziękujemy za składane od Wielkiego Piątku ofiary na pomoc poszkodowanym na skutek epidemii – ofiary na ten cel można składać do skarbony jeszcze przez cały tydzień, do Niedzieli Miłosierdzia. Dziękujemy za dary i ofiary na biednych, złożone w okresie Wiel­kiego Postu: Bóg zapłać!
  3. Ponieważ w nabożeństwach nadal maksymalnie uczestniczyć może tylko 5 osób – Msze Święte są odprawiane w Kaplicy Pojednania: w niedziele w zwykłym porządku (Msza św. o godz. 11.00 jest transmitowana w internecie), a w dni powszednie częściej niż zwykle, bo o godz. 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 i00oraz o godz. 18.30 i 20.00. (oprócz sobót); nie będzie już Mszy Świętych w dni powszednie Mszy św. o godz. 15.00. Na Msze św. w pierwszej kolejności zapraszamy osoby, które zamówiły intencje.
  4. Powtarzamy prośbę naszych biskupów: Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. W tej intencji modlimy się nieustannie: w dni powszednie od godz. 12.00 trwa wystawienie Najświętszego Sakramentu, jest też okazja do spowiedzi świętej, a o godz. 18.00 jest odmawiana modlitwa różańcowa o ustanie epidemii. W tej intencji księża do dnia dzisiejszego odprawili 21 Mszy Świętych.
  5. W Piątek Wielkanocny nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  6. Nieustannie dziękujemy wszystkim hojnym Ofiarodawcom, którzy wsparli naszą parafię przez wpłaty na konto parafii Bank PEKAO S.A. 04 1240 1431 1111 0000 1045 8488 lub przez ofiary złożone osobiście.
  7. Na stoliku przy skarbonie przed wyjściem z Kaplicy Pojednania znajdziemy wyłożony nowy, podwójny numer Gościa Niedzielnego, w cenie 6 złotych – znajdziemy w nim m.in. ważny tekst o prawdziwych i fałszywych objawieniach oraz o Wielkanocy w czasach pandemii w wywiadzie z hinduskim kapłanem. Jest też nowy numer naszego pisma Z Życia Parafii… Bardzo prosimy, by nasze pismo parafialne zabierać nie tylko dla siebie, ale także przekazać sąsiadom i znajomym. Natomiast w zakrystii można nabyć nowy numer Niedzieli i Małego Gościa Niedzielnego dla dzieci.