Vinaora Nivo Slider 3.x

Lourdes a Eucharystia

Na nowym ornacie, w którym kapłani wychodzili do ołtarza w poniedziałek 11 lutego – w dniu odpustowej uroczystości ku czci Naszej Pani z Lourdes – została przedstawiona Maryja objawiająca się w Lourdes w Grocie Massabielskiej, a pod jej wizerunkiem został umieszczony tajemniczy napis: Que soy era Immaculada Concepciou. W jakim  to języku? Może po portugalsku? – ktoś pytał. Tymczasem właśnie tak przedstawiła się Maryja w Lourdes: Jestem Niepokalane Poczęcie. Dlaczego w jakimś tajemniczym, a nieznanym języku? Dlaczego nie po francusku: Je suis l’Immaculée Conception? To ciekawa historia…

Słowa Maryi prowadzą nas ku wartości Mszy Świętej i Komunii Świętej w życiu św. Bernadety – czyli Wizjonerki z Lourdes (i w życiu każdego wierzącego). Ale po kolei… Otóż Wybranka Maryi jest dzieckiem biednej rodziny, cierpi z powodu astmy, musi pilnować młodszych braci i siostry, dlatego nie chodzi do szkoły. Skoro nie chodzi do szkoły – nie uczy się francuskiego. Ponieważ nie zna francuskiego – nie chodzi też do parafii na lekcje religii (bo lekcje religii są w języku francuskim). Ma 14 lat – i jeszcze nie przystąpiła do I Komunii. We wrześniu 1857 roku trafia po raz drugi do dawnej opiekunki w wiosce Bartres, aby tam znalazła trochę lepsze warunki życia. Ale niedługo później – 21 stycznia 1858 roku Bernadka wraca do Lourdes. Po co wraca? Chce koniecznie przyjąć Pana Jezusa w Komunii św. – wraca więc, by rozpocząć naukę francuskiego w szkole podstawowej i przygotowanie do I Komunii św. Ale ten powrót jest ważny także z innego powodu: gdyby nie wróciła – Matka Boża nie ukazałaby się jej w Lourdes. A tak 3 tygodnie później – 11 lutego – Bernadeta po raz pierwszy może zobaczyć Piękną Panią. I Piękna Pani sprawi, że Bernadeta zostanie szybko dopuszczona do I Komunii. W jaki sposób?

Bernadecie nikt nie wierzy. Także proboszcz w Lourdes – ks. Dominik Maria Peyramale. Ale… Maryja przekazuje swoje polecenia, lecz gdy Bernadeta prosi: Pani, czy zechcesz mi okazać swoją łaskę i powiedzieć mi swoje imię? – Maryja uśmiecha się i nie daje odpowiedzi. Aż do 25 marca – do święta Zwiastowania – gdy Bernadeta słyszy z ust Pięknej Pani słowa: Jestem Niepokalane Poczęcie. W jakim języku? W miejscowym dialekcie (dialekcie zwanym też czasem pirenejskim), ponieważ – jak wiadomo – Bernadeta nie zna francuskiego. Bernadka biegnie do proboszcza, aby przekazać mu to dziwne imię. Nie rozumie słów, które usłyszała. Aby ich nie zapomnieć, w drodze ciągle powtarza: Niepokalane Poczęcie. Oczywiście, niepiśmienne dziewczę nie wie, że cztery lata wcześniej w Rzymie został uroczyście ogłoszony przez papieża dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Kiedy więc ks. Peyramale słyszy z ust Bernadety imię „Niepokalanie Poczęta” – z wrażenia nie może wypowiedzieć słowa. Już wie, że Bernadeta nie zmyśla, ale rzeczywiście spotyka Matkę Bożą – co wiec zrobi? Szybko się zgodzi, by została dopuszczona do Komunii, chociaż jeszcze bardzo słabo przyswoiła sobie wymagane wiadomości. I tak Bernadeta wreszcie przystępuje do I Komunii: w uroczystość Bożego Ciała – 3 czerwca 1858 roku. Jest bardzo przejęta i rozradowana. Spełnia się jej marzenie. I odtąd tak często, jak tylko może, będzie przystępowała do Komunii św. A o spotkaniach z Maryją i o Komunii Świętej powie tak: To są dwie rzeczy, które się ze sobą łączą, ale nie można ich porównywać. Byłam bardzo szczęśliwa w obu wypadkach.

Lourdes – to nie tylko wezwanie do nawrócenia i do modlitwy za grzeszników czy miejsce szczególnej troski o chorych. Jest jeszcze jedno wezwanie, a jakby nie zauważane. Wezwanie wypowiedziane przez Maryję po raz pierwszy 2 marca, a następnie powtórzone w kolejnych objawieniach: Po­wiedz księżom, by wybudowali tu kaplicę, i żeby przychodzo­no tu z procesją. Co oznacza to wezwanie?

Maryja w tym wezwaniu kieruje naszą uwagę ku wartości wspólnoty i niezbywalnej wartości każdej Mszy Świętej. Maryja wskaże najpierw na wspólny udział w Eucharystii – kaplica czy kościół to przecież miejsce sprawowania Mszy Świętej – a potem na wspólną modlitwę wierzących. Potwierdzi ich wartość w życiu swojej Wybranki, a potem w życiu wszystkich wierzących. I tak jest w Lourdes po dziś: codzienna Eucharystia, codzienna procesja światła i codzienna wspólna modlitwa różańcowa. Bo tego najwyraźniej życzyła sobie Matka Najświętsza: aby jej dzieci gromadziły się razem na Eucharystii i razem, wspólnie się modlili. Życzenie Maryi jest jasne: Po­wiedz księżom, by wybudowali tu kaplicę, i żeby przychodzo­no tu z procesją.

Okazuje się, że Maryja w Lourdes wzywa i przypomina także o tym: nie zginie ten, i otrzyma wszystko ten, kto jednoczy się z Chrystusem w Komunii Świętej i modli się we wspólnocie, razem, z braćmi i siostrami w wierze. I dlatego zadba, by tej łaski szybko dostąpiła 14-letnia Bernadka: by mogła zjednoczyć się z Jezusem w Eucharystii. Oto jeszcze jedna lekcja Lourdes. Obyśmy ją przyjęli i wprowadzali w życie.

Bogdan Markowski CM

Msze św. w naszym kościele

Niedziele i święta

6.30   8.00   9.30 

11.00 (dla dzieci)

12.30  

15.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia)  

16.30   18.30  

20.00 (akademicka)

Dodatkowo w niedziele w roku szkolnym w Kaplicy Akademickiej:

11.00 (dla dzieci przedszkolnych)   

Dni powszednie

6.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia) 

7.00   8.00  

9.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia)

15.00 (od listopada do Wielkiej Środy)  

18.30  

20.00 (w roku akademickim od poniedziałku do piątku)

Kancelaria Parafialna

Kancelaria parafialna

czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 12.00 i 16.00 - 18.00 

Kontakt telefoniczny w godzinach urzędowania: (12) 622 59 21.

Poradnia życia małżeńskiego i rodzinnego

czynna w poniedziałki od godz. 18.00 i w środy od godz. 18.15 (z wyjątkiem lipca i sierpnia) w pokoju Biblioteki Żywego Różańca (obok zakrystii) 

Nie ma spotkań w piąty poniedziałek i piątą środę miesiąca

Można się zapisać osobiście w godzinach urzędowania poradni lub dzwoniąc na numer 694-100-644 (poza godzinami urzędowania poradni)

Spowiedź św.

w niedziele i święta pół godziny przed każdą Mszą św.

w dni powszednie: 6.00 - 9.00 

(w lipcu i sierpniu 7.00 - 8.00)   

18.00 - 19.00   19.30 - 20.00

(w roku akademickim od poniedziałku do piątku)


Nr konta parafii:  Bank PEKAO S.A. 04 1240 1431 1111 0000 1045 8488