Stowarzyszenie Miłosierdzia w Siwcówce

Ks. proboszcz Jacek Kuziel, ks. Bogdan Markowski, s. Beata Woźniak i grono członkiń Stowa-rzyszenia Miłosierdzia oraz sympatyków uczestniczyło w czwartek 31 maja br. w tradycyjnej majówce Stowarzyszenia. Tym razem uczestnicy wyjazdu udali się do Stryszawy w Beskidzie Makowskim – a ściślej do Siwcówki, gdzie znajduje się klasztor Sióstr Zmartwychwstanek, w którym w latach 1960 – 1967 zatrzymywał się na odpoczynek Prymas Tysiąclecia, ks. kard. Stefan Wyszyński (odwiedzany często przez ks. kard. Karola Wojtyłę), mieszkała też tutaj prosta kandydatka na ołtarze – Kunegunda Siwiec (1876 – 1955), przynależąca do Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych (w październiku 2011 roku nastąpiło zamknięcie diecezjalnego dochodzenia w sprawie jej życia, cnót i opinii świętości).

W Siwcówce uczestnicy wyjazdu wzięli udział we Mszy św. w kaplicy Sióstr, której przewodni-czył ks. Bogdan, a okolicznościową homilię wygłosił ks. Proboszcz, odbyli też spacer po uroczej oko-licy. Po wspólnym posiłku wszyscy nawiedzili dom rodzinny Sł. B. Kunegundy Siwiec, gdzie mieli okazję posłuchać świadectwa pani Franciszki Bartkowskiej, która osobiście znała Kundusię (jak ją nazywano), nabyli też książki opowiadające o życiu Kandydatki na ołtarze. Chwile w domu Kundusi wywarły szczególne wrażenie: nikt nie chciał kończyć spotkania. Ale czas było wracać – i już w drodze powrotnej do Krakowa uczestnicy „majówki” nawiedzili stryszawski cmentarz, by pomodlić się przy grobie Służebnicy Bożej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *